Masáže

Kartykarty 2

Mayský strom života – výkladové karty – cena 550 Kč. Skladem v naší prodejně´.

MASÁŽE

Různé typy – klasická, sportovní, medová, lávovými kameny a aroma, indická masáž hlavy, baňková, reflexní, švédská

Terapie – klasická masáž – 500 Kč

                 masáž, muzikoterapie a moxování – 700 Kč

http://www.tetik.info/tag/masaze/

 

MAYAN TREE – Mayský strom života

Podle současné vědy se mayská civilizace začala rozvíjet v srdci tropického pralesa na jihu dnešního Mexika a v Guatemale asi kolem roku 2000 př. n. l.. Vrcholu dosáhla mezi 7. a 9. stoletím po Kristu. Podle vyprávění stařešinů mayských kmenů jsou Mayové potomky původní civilizace zvané „Tula“, z níž pochází předkové všech současných civilizací, kteří žili na již neexistujícím kontinentu v Atlantském oceánu. Tula znamená „mateřský prs“ – studnici poznání – odtud prý pochází veškerá moudrost naší doby. Mayové byli skvělí matematici a astronomové, což bylo předpokladem toho, aby se stali nejvýznamnějšími časoměřiči historie. Jejich největším odkazem je několik kalendářů a informace o přesném načasování změn v epochách lidstva. Kalendáři, který od roku 1987 přitahuje větší pozornost, se říká Tzolkin. O tom, co nám Tzolkin říká a zda či jak ho můžeme využít i v současné době, jsme si povídali s mayským strážcem času Dominikem Tomem Tetíkem. Ten se jeho výkladem zabývá a patří k těm, kteří byli pověřeni mayskými šamany, aby šířili jeho moudrost a zakládali posvátné ohně – oltáře pro pravidelné rituály.
Jak vypadá kalendář Tzolkin? Kolik má měsíců, dní…
Cyklus kalendáře Tzolkin o 260 dnech je rozdělen na 13 měsíců a každý má 20 dní, tedy 20 odlišných energií. Z 20 odlišných energií dne – nawalů – a z 13 čísel – tónů – hladin energií -získáváme 260 možných jedinečných kombinací, což je jeden mayský rok, který odpovídá době těhotenství. Tzolkin můžeme interpretovat i jako popis anatomie našeho těla. Dvacet nawalů reprezentuje dvacet prstů. Deset prstů na rukou nás spojuje s nebem, hvězdami a sluncem, odkud jsme podle Mayů přišli. A deset prstů na nohou nás spojuje s Matkou Zemí. Třináct čísel reprezentuje hlavních třináct kloubů našeho těla (kotníky, kolena, kyčle, zápěstí, lokty, ramena a krk). Energie každého dne v Tzolkinu nese nějakou kvalitu, nějaký význam. Když známe odlišné energie dní, nabízí se nám možnost vhodně plánovat své aktivity. Například v den Bouře je lepší se vystříhat jakékoliv závažné diskuze, jiný den je naopak velmi vhodný pro začátek velkého díla a podobně.
Lze tedy s Tzolkinem pracovat podobně jako s horoskopy?
Tzolkin nám podle data narození dává návod pro celý život – tzv. Mayský strom života, také se mu někdy říká Mayský kříž. Mayský strom života nám říká, kdo jsme, odkud jdeme a co je naší životní misí. Znamení kalendáře v den narození předurčovalo podle Mayů poslání člověka na Zemi a tedy i jeho místo ve společnosti. Mayský strom života je – zjednodušeně řečeno – mapa našeho života. Pro každého člověka může být jako navigace GPS – aby věděl, kudy se v životě dát. Informace z Mayského stromu života nám říkají mnoho o kvalitě energie, kterou máme a kterou můžeme využívat. Protože někdy neposloucháme intuici, zanedbáváme či přehlížíme určité své vlastnosti a neprobouzíme a nerozvíjíme schopnosti, jež jsou v nás ukryté. Mayský strom života nám zprostředkuje informace o našich životních lekcích a silných a slabých stránkách – darech i stínech, ale ne tak časově jako horoskop.
Jak náročné je sestavit a vyložit Mayský strom života?
Skládá z devíti znamení. Vyklad se může zdát jednoduchý, ale je lépe, když výklad zpracuje někdo, kdo nawaly i mayská znamení studuje aktivně dlouhá léta. Je to proto, že informace o kvalitě energií jednotlivých nawalů a znamení nelze nastudovat z knihy. Nejlépe se pochopí a zapamatují pozorováním chování lidí, u nichž známe jejich mayská znamení v Mayském stromu života. Zkušenosti přináší do České republiky a předává dál například šamanka Shuni Giron. Od ní se lze dozvídat nové informace k jednotlivým nawalům. Já sám jezdím do Guatemaya 11 let a strávil jsem tam rok a půl života. Až po nějaké době jsem pochopil, že se musím koukat kolem sebe a jak se říká – žit v přítomném okamžiku, být pozorovatel. Také Shuni Giron neustále porovnává poznatky druhých se svým poznáním. Její informace jsou pro nás velice cenné. Nejen proto, že žije v blízkosti mayského staršího a duchovního učitele tata Pedra Garcíi, ale i proto, že je strážcem posvátné knihy Popol Vuh, uložené v Chicagu. Mayský posvátný kalendář Tzolkin je založen na pohybu všech planet a také na biologii člověka, není uměle vytvořeným manipulačním nástrojem. Proto bychom ho ani neměli nazývat kalendář. Shuni používá místo toho výraz posvátné sledování času. V Tzolkinu je mimo jiné třeba dávat pozor při výkladu termínu – den. Jeden den se tu totiž měří od východu slunce po východ slunce dalšího dne, mezi nimi je doba tzv. nulové energie. Mayové díky svým pozorováním opakujících se jevů ve vesmíru, v přírodě a u člověka našli určité opakující se vzory a ty popsali energiemi dne zvanými nawaly. Určuje se vždy hlavní nawal a dopočítává osm nawalů dokreslujících. K určení poslání a kvality energie, kterou si člověk nese a může využít, je nutno znát datum jeho narození a to, zda se narodil před svítáním. Do výkladu mayského stromu života vkládá ten, kdo s nim pracuje, informace získané zkušeností a pozorováním okolí. Tedy se liší jeden vyklad od druhého podle toho, kdo pro vás Mayský strom života „čte“.

Výklad – mluvená  forma – 400 Kč

            – písemná forma – 700 Kč

http://spirit.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=11697:maysky-strom-ivota&catid=50:clanek2

 

REIKI

Reiki předpokládá existenci vitální energie Reiki v těle zejména člověka, existenci příslušných energetických center čaker a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. Reiki předpokládá také existenci aury  jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým prouděním souvisí.

Dříve se vyučovala Reiki ve třech stupních, postupně se však třetí stupeň rozdělil na dva: III.A: mistr Reiki léčitel a III.B neboli IV.: mistr Reiki učitel.

Vlastnost, pro kterou popularita Reiki roste je, že nevnucuje dané systémy přesvědčení a tudíž může být používána lidmi s jakýmkoli základem a vírou, nebo s žádným přesvědčením.

Tato neutralita ji dělá naprosto vhodnou k použití v medicíně.

Terapie 40 minut – 450 Kč

Zasvěcení Reiki 1. stupeň-  1500Kč, 2. stupeň – 2500 Kč, 3. stupeň  6 800 Kč

http://www.tetik.info/reiki-co-na-takovou-terapii-rika-veda/

 

MOXOVÁNÍ

Moxování je tisíce let prověřená metoda samoléčení.

Tělo ovlivňuje naši mysl a mysl naše tělo…i to je jeden z důvodů, proč  dochází díky této metodě k rychlému léčení a někdy i k vyléčení nemocí, se kterými si dnešní zdravotnictví neví rady

Nahříváním souhlasných bodů na zádech (asi jeden centimetr od těla po obou stranách páteře, přibližně jeden až dva centimetry od středu páteře) a dále nahříváním  odpovídajících bodů na ruce, pomůžete tělu vyrovnat energii v jednotlivých drahách těla – meridiánech a tím harmonizovat energii v těle. 

Dojde-li k harmonizaci energií, tělo už samo ví, jak se vyléčit a má volnou cestu k tomu to udělat – díky harmonickému stavu, který nastolíte moxováním.

Moxování základních energetických bodů je jednoduchá a jedinečná metoda pro získání a obnovení životní energie, zvláště vhodná pro těžce nemocné a bolestmi trpící lidi, kterým velmi často vrací soběstačnost. Funguje na podobném principu jako akupunktura.

Moxování poslouží také jako prevence chřipkových a jiných virových onemocnění a je také součástí přípravy pacienta v předoperačním období – po operaci se tímto zkracuje období rehabilitace.

Terapie 30 minut – 500 Kč

Moxy  5 ks za 300 Kč

http://www.tetik.info/moxovani-jednoduche-prijemne-samoleceni/

 

SHIATSU

Tato masáž je pro mne a mé klienty druhá nejvíce ceněná metoda harmonizace těla a to hned za Neuromuskulární masáží.

Shiatsu se provádí většinou na zemi, ale i na masážním stole.

Klient by měl mít na sobě bavlněné oblečení.

Při masáži ovlivňuje terapeut jednotlivé meridiány, což jsou dráhy jednotlivých orgánů. K tomu používá tlaku prstů, dlaní, loktů nebo chodidel. Při některých metodách se ovlivňují všechny dráhy, kterých je 26, někdy je možné pracovat například jen s nejvíce a nejméně energeticky nabitou dráhou.

Protože se náš psychický stav odráží na našem fyzickém těle a naopak, je efekt shiatsu znát nejen na zlepšení funkce fyzického těla. Často dochází k výraznému posunu a pozitivním změnám v oblasti psychiky.

Tuto metodu používám i při léčení závislostí na antidepresivech a drogách, při léčení obezity a to vždy ve spojení s kineziologií.

Terapie 90 minut – 700 Kč

http://www.tetik.info/masaze-siacu-shiatsu-tlakova-masaz/

 

KINEZIOLOGIE

Pomocí kineziologie může být odblokován jakýkoliv stres či strach, který nám znepříjemňuje každodenní život a omezuje nás. Kineziologie nabízí nekonečné možnosti, jak se „vyléčit“ a najít harmonii vlastního života. Vede k hlubokému pochopení a tím i k odstranění energetických uzlů, čímž psychika i tělo dostává svou vlastní energii a sebeléčebnou schopnost.

Díky kineziologii můžeme na sebe i svůj život pohlédnout v širších souvislostech a díky pochopení již neopakovat chyby v dalším životě!

Velice dobrých výsledků dosahuje kineziologie při nápravě poruch učení, soustředění, paměti, při hyperaktivitě, při nesnášenlivosti některých potravin, migrénách, bolestech hlavy, nespavosti, únavě, depresích, emočním napětí, nočních děsech, nočním pomočováním či traumatech z minulosti. Velmi často jsou odblokovávány různé druhy fóbií (ze tmy, psů, pavouků, hadů, výšek, klaustrofobie…)

Terapie – 500 Kč
SU JOK

Su Jok terapie je metoda léčby stimulací rukou a nohou. V dnešní době je považována za jednu z nejlepších známých svépomocných metod. Jedná se o  univerzální diagnostický a bezlékový léčebný systém (metodu), který zmírňuje bolest, umožňuje první pomoc při akutních onemocněních, úrazech, léčbu funkčních poruch v těle, stabilizaci stavu a zlepšení při nemocech s chronickým průběhem.

Su znamená ruka a jok chodidlo. Reprezentují mikrosystém celého těla, do něhož se promítá onemocnění jednotlivých orgánů.

Léčení probíhá pomocí aktivace bodů na rukou a chodidlech a přikládáním semínek na tyto body. Je to metoda stará tisíce let.

Tato metoda se používá jako dodatek k léčbě masáží a výsledky jsou často zázračné.

Podle základů východní medicíny se na končetinách (nohou i rukou) nacházejí body (zóny), které odpovídají vnitřním orgánům a částem těla. Tento pružný prsten slouží ke tlakové stimulaci těchto bodů za účelem efektivní prevence různých onemocnění. Při masáži prstů dochází k působení na lymfatický systém, organismus je tonizován, zvyšuje se kapacita energie. Navíc je to velmi příjemné. Doporučuji všem, kteří pracují s prsty (v administrativě – práce na počítači, při hře na hudební nástroje, ale i třeba chirurgům).

Masáž prstýnkem SU JOK můžeme provádět každý den, libovolně dlouho.

  • podporuje prokrvení
  • podporuje hybnost kloubů
  • pomáhá od otoků, bolestí či necitlivosti prstů
  • posiluje imunitní systém
  • aktivuje mozkovou činnost, kdy se cítíte koncentrovanější

Palce – ovlivňuje plíce a dýchací funkce.
Ukazováčku – regulace a stimulace tlustého střeva a jeho funkce.
Prostředníčku – oběh krve a energie, reprodukční funkce, proti bolesti hlavy, zlepšování paměti, odstraňuje pocit z přepracovanosti.
Prsteníčku – zlepšuje stav pohybového aparátu a jeho stimulaci, výměna (metabolismus) energie a tepla.
Malíčku – proti bolestem v krajině srdeční, arytmii, ovlivňuje tenké střevo a jeho funkce.

Masážní prsten – k prodeji v salonu za 35 Kč/kus.

Terapie – 400 Kč
http://www.tetik.info/tag/su-jok/

 

Dominik Tetík
Dolní Těrlicko 104,  Praha U Kanálky 12, Královské Vinohrady, Chotěnice u Pardubic
Tel.: +420 777 690 979
Email: ritualohne@gmail.com

Kontakt
Svatební salon U Zámku
Zámecké náměstí 26
Frýdek-Místek, 738 01
606 199 254
605 216 366
u-zamku-ps2
více